Piskesmæld

(Whiplash injury)

NAkkesmerter og hovedpine?

Book et møde med en af vores fysioterapeuter. 

Hvad er et piskesmæld? 

Et piskesmæld er en forstrækning eller forstuvning af nakkens og halsen bløddele – muskler, sener, ledbånd og kapsler.  Et piskesmæld skyldes en pludselig kraftpåvirkning, der vrider nakken forover, bagover eller begge dele.

Piskesmæld kan opstå i forskellige sammenhænge, men er hyppigt forekommende ved bilsammenstød, idrætstraumer eller styrt på cykler.

Symptomer på piskesmæld 

Har man pådraget sig et piskesmæld, vil man indenfor de første par døgn efter et uheld eller ulykke kunne opleve følgende symptomer:

  •  Smerter i nakken
  • Stivhed i nakke
  • Hovedpine
  • Svimmelhed

Behandling af piskesmæld 

Som ved andre akutte skader er det fornuftigt at holde nakken i ro og undgå unødvendig belastning de første dage efter, at skaden er sket. Dette giver kroppens egne reparationsmekanismer mulighed for selv at komme i spil.

Undgå helt eller mindsk bruget af telefon, computer, tablet og tv i dagene efter en piskesmældsulykke, da dette kan forværre hovedpine.

Er smerterne generende, kan der suppleredes med smertestillende medicin.

Når nakken har fået lov at hvile sig i et par dage, bør nakken mobiliseres i det omfang, det er muligt, for at forebygge varig stivhed i nakken.  

Udsigterne efter et piskesmæld

Det er ikke ualmindeligt, at man efter et piskesmæld vil opleve nakkesmerter et par måneder efter ulykken, som man vil ved forstuvning af anden kropsdel. Varer smerter og gener ved i længere end 6 måneder efter en ulykke, bør det drøftes i samråd med læge, om man har whiplash-syndrom.

Ca. 85% kommer sig fuldt efter en piskesmældsulykke, mens op mod 15% procent kan opleve langvarige eller kroniske følger. Disse tilfælde omtales som whiplash-syndrom.

Whiplash-syndrom

Whiplash-syndrom er en betegnelse for langvarige smerter og gener, som er opstået i forlængelse af et piskesmæld eller en hjernerystelse. Whiplash-syndrom er en tilstand, som der stadig undersøges, diskuteres og forskes i – da årsagen endnu ikke er fastlagt.

Symptomer på 

whiplash- syndrom

Generne fra whiplash-syndrom er mange. Generne kan være både fysiske og psykiske.

  • Hovedpine              træthed           
  • Nakkesmerter           irritabilitet 
  • Mindsket bevægelighed i nakken     hukommelses- og 
  • Svimmelhed              koncentrationsbesvær
  • Snurren i arme


Bliv smertefri!

Lad os hjælpe dig med dine smerter. Book en tid hos en af vores fysioterapeuter.