Har du pådraget dig en hjernerystelse?

Behandling og genoptræning efter hjernerystelse aalborg

Lad vores dygtige fysioterapeuter hjælpe dig. 

Hjernerystelse 

En hjernerystelse er defineret ved at hoved/nakke/andet sted på kroppen bliver udsat for voldsom kraft, som påvirker hjernen. Det kan være ved et slag, et fald, eller en hård takling under sport. 

Symptomerne kan være kvalme, svimmelhed, hovedpine, desorientering, træthed og nedsat kognitiv funktion. Alle symptomerne behøver ikke nødvendigvis at være tilstede. 

Prognosen efter en hjernerystelse er ofte god, hvis man får den rette behandling. 90% der pådrager sig en hjernerystelse er oftest tilbage efter ca to uger. Hvor de sidste 10% desværre har et mere kompliceret forløb med behøv for specifik og avanceret behandling. Her er ca. 1/3 symptomfri efter 12 uger.

Det er vigtigt at pointere at disse er guidelines, og ikke deciderede prognoser. Alle forløb er individuelle, og det er forskelligt hvordan man kommer sig efter en hjernerystelse. 

Ved akut fysioterapi bruges SCAT5 skema til diagnosticering. 

Husk - der er ikke to hjernerystelser der er ens!

Book her!

Book en tid hos en af vores fysioterapeuter.